Pogoji poslovanja

 Splošno

Splošni prodajni pogoji MOP PELKO d.o.o. ( v nadaljevanju prodajalec ) veljajo za vse prodajne posle. Ti splošno prodajni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupcem razen, če se prodajalec in kupec nista dogovorila drugače oz. v kolikor je med njima pogodbeno ali na kakršen koli drug pisni način drugače navedeno.

Ponudbe in naročila

Vse ponudbe so brez ustreznega pisnega naročila kupca za prodajalca neobvezujoče. Naročilo se smatra sprejeto šele takrat, ko ga prodajalec pisno ali na kakršen koli drugačen način tudi potrdi. Če kupec naroča blago kateri ima lastnosti katere so drugačne kot standardno navedene ali dogovorjene mora biti njegovo naročilo obvezno pisno ter natančno specificirano, le-ta pa je sprejeto šele v trenutku, ko je tudi pisno potrjeno s prodajalčeve strani. Vse cene veljajo FCA skladišče prodajalca razen, če v ponudbi ni drugače navedeno. V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le ta dolžan prodajalcu povrniti vse stroške kateri so nastali s tem naročilom do dneva odpovedi.

Cene in plačilni pogoji

Cene so navedene v EUR ter veljajo za FCA skladišče prodajalca, kateri veljajo z veljavno izdajo INCOTERMS. Cene ne vključujejo stroškov dostave, embalaže in drugih zaščitnih sredstev kateri so uporabljeni za preprečitev kakršne koli poškodbe med transportom blaga, razen v primeru, da je pisno drugače navedeno. Cene ter plačilni pogoji so navedeni na ponudbah oz. izstavljenih fakturah. Obveznost plačila zapade v rokih določenih na izstavljenih računih. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar nakazan na račun prodajalca. V primeru zamud pri plačilu si prodajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

Dobava blaga

Rok dobave je naveden na potrditvi naročila. Prodajalec si v primeru višjih sil ( zastoji v proizvodnji in drugih izrednih in nepredvidljivih dogodkov ) pridržuje pravico do podaljšanja dobavnih rokov. Dobavni roki so obvezujoči samo v primeru, da so pisno dogovorjeni.

Pridržek lastninske pravice

Dobavljeno blago ostane last prodajalca do poravnanih obveznosti, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov ali zamudnih obresti.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@mop-pelko.com

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti pošlje na naslov prodajalca: MOP Pelko d.o.o. Visoko 8, 4212 Visoko.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

Vračilo opravljenih vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni mogoče!

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk z odkupnino ali pošiljk, ki ne ustrezajo ponudnikovim splošnim pogojem poslovanja.

Ostale določbe

Z naročilom oz. nakupom pri prodajalcu kupec izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi splošnimi prodajnimi pogoji in sprejema vsa določila teh splošno prodajnih pogojev. Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.moppelko.si/splošni-prodajni-pogoji/ ter se lahko spreminjajo. Glede medsebojnih razmerij, ki jih splošni prodajni pogoji ne določajo, veljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o trgovini in drugi veljavni predpisi ter Incoterms klavzule 2020, oz. druge veljavne Incoterms klavzule. Oba poslovna partnerja sta obvezana k varovanju zaupnih poslovnih informacij pred tretjimi osebami. Morebitne spore bosta kupec in prodajalec reševala sporazumno. Če sporazuma ne bosta dosegla je pristojno sodišče v Kranju.