Politika zasebnosti

Uporaba in obdelava osebnih podatkov

V skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. V primeru uporabe spletnega mesta mop-pelko.com se šteje, da je podana prostovoljna izjava volje posameznika, in sicer njegovo ravnanje nadaljnje uporabe spletišča po vstopu na to spletno stran oziroma ob prijavi na e-novice ali na drug način ob podanem soglasju, uporabi oziroma naročanju na storitev mop-pelko.com (npr. ustno po telefonu, pisno po pošti, s klikom na ikono na spletišču, ipd.). Za osebno privolitev posameznika se bo tako štela pisna, ustna ali druga oblika podane privolitve uporabnika.

Za potrebe poslovanja zbiramo naslednje podatke:

Osebni podatki:

  • ime in priimek kontaktne osebe
  • naslov elektronske pošte
  • naziv podjetja oz. organizacije
  • kontaktna telefonska številka

Za uporabo nekaterih storitev na naši spletni strani je potrebno zbrati nekatere osebne podatke. Da zadostimo potrebam EU zakonodaje, vas moramo obvestiti, katere podatke beležimo. Prav tako smo vam dolžni sporočiti kako te podatke shranjujemo. Vse podatke, ki nam jih sporočite, shranimo varno in ne bodo nikoli posredovani tretjim osebam.

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov upravljavca je v prvi vrsti kakovostna izvedba storitve oziroma naročila pod pogoji, s katerimi se uporabnik ob naročilu na storitev seznani. Upravljavec pa si pridržuje pravico obdelovati osebne podatke tudi zaradi potreb statistične obdelave, segmentacije kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko reševanje naročil, reklamacij ali drugega komuniciranja z uporabniki, kot so: obveščanje o nagradnih igrah, aktualnih ponudbah, … Upravljavec bo osebne podatke, ki jih bo pridobil od uporabnikov, obdeloval tudi za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti povezanih z mop-pelko.com

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, vabil na dogodek, zaposlitev, … z uporabo elektonske pošte, telefonskih klicev ali poštne storitve.

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabniki spletne strani lahko kadarkoli zahtevajo od upravljavca spletne strani, da mu posreduje podatke, kateri osebni podatki o uporabniku se hranijo v bazah spletne strani mop-pelko.com. Prav tako ima uporabnik pravico zahtevati izbris vseh podatkov, ki jih hranimo v bazah spletne strani. Svojo zahtevo sporočite na e-mail naslov info@mop-pelko.com. Podatke bomo izbrisali v zakonsko določenem roku.